Uddannelse for FTR

Læs om dine uddannelsesmuligheder som fællesrepræsentant og som repræsentant i overordnede MED-udvalg. 
Særligt for tillidsvalgte