Tjekliste til Ufaglært til Faglært-puljen

Brug denne tjekliste sammen med din leder, når du eller en af dine kolleger vil tage en uddannelse, som er støttet af "Fra ufaglært til Faglært"-puljen.

Ufaglært til Faglært puljen giver mulighed for, at erfarne medarbejdere kan tage en uddannelse uden at opleve lønnedgang.

Når en medarbejder/kollega skal starte på en ny uddannelse, kan der være mange spørgsmål. Der gælder derudover nogle helt særlige vilkår, når man søger tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen.

FOA har derfor lavet denne tjekliste, du som tillidsrepræsentant og leder kan bruge. 

FOA anbefaler:
Det altafgørende princip i Ufaglært til Faglært-puljen er, at medarbejderen modtager sin ordinære løn under uddannelse, og er garanteret et job efter endt uddannelse.

  • FOA anbefaler, at medarbejderen der skal på uddannelse, modtager en elevkontrakt som tillæg til ansættelseskontrakten, fordi det sikrer, at der hverken under eller efter uddannelsen, vil opstå tvivl om ansættelsesforholdet.
  • FOA anbefaler, at der udover uddannelsesaftalen altid laves lokale aftaler - gerne på skrift - så der ikke kan rejses tvivl om medarbejderens ansættelsesforhold og vilkår på noget tidspunkt i forløbet.

 

Dine rettigheder i særlige situationer