Særligt til tillidsvalgte

Forhandlinger om lokalløn

Du kan kun forhandle lokalløn, hvis du har fået delegeret kompetencen til det fra din lokale FOA-fagforening. Tjek det i din TR-aftale.

Kompetence til at forhandle

Det kan være du har kompetencen til at forhandle løn til nyansatte kolleger, eller det kan være du har kompetencen til at forhandle for kollegerne ved de årlige lønforhandlinger eller måske har du kompetence til begge dele. Det kan også være at aftalen skal godkendes af din lokale FOA-fagforening, før den er gældende.

Adgang til forhandling

Som forhandler af lokalløn kan du kræve en årlig forhandling.

Hvis du får en ny kollega skal vedkommende lønindplaceres og det skal forhandles mellem den FOA har givet kompetencen og den person på arbejdsgiverside, der har kompetencen.

Som forhandler kan du også kræve en forhandling hvis en kollega får nye opgaver eller kompetencer, som du synes bør honoreres med lokalløn.

Aftaleret

Hvis du har kompetence til at forhandle lokalløn, skal du være opmærksom på, at der er aftaleret. Det betyder, at ledelsen ikke kan træffe beslutninger om at give løntillæg, uden at du er enig i det.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvad der skal gives lokalløn for, går forhandlingen videre til niveau 1. Her forhandler fagforeningen med kommunen.

Det betyder, at du ikke skal sige ja til en aftale, du ikke vurderer, er god nok. Hvis du er i tvivl, om en aftale er god nok så bed om en pause i forhandlingen og tag en snak med din FOA-fagforening om det.

Niveausystemet er en indbygget del af lønsystemet, som det er vigtigt at bruge når det er nødvendigt.