Forhandlinger om andre overenskomstspørgsmål

Andre overenskomstspørgsmål som forhandles lokalt, kan fx være arbejdstidsregler. Der er i nogle overenskomster mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstidsregler.

Hvis du forhandler overenskomstspørgsmål, skal du altid være opmærksom på, at du ikke aftaler noget, som er dårligere end de rettigheder, I allerede har i overenskomsten.

Kompetence til at forhandle

Du kan forhandle overenskomstspørgsmål, hvis du har fået delegeret kompetencen til det fra din lokale FOA-fagforening. Tjek det i din TR-aftale, som du kan finde her.

Adgang til forhandling

Som tillidsrepræsentant kan du altid bede ledelsen om en forhandling om lokale forhold. Det fremgår af MED-aftalens § 11 stk. 2:

”Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.”

Fællestillidsrepræsentanten kan forhandle med eksempelvis forvaltningen på vegne af hele pædagogmedhjælpergruppen.

Ledelsen kan ikke nægte at forhandle spørgsmålet med den relevante tillidsrepræsentant. Hvis ledelsen ikke vil optage forhandling om spørgsmålet, skal I sikre, at forhandlingsanmodningen er sket skriftligt (send en e-mail), og at afslag bliver givet skriftligt.

Får I afslag kan jeres FOA-fagforening rejse sagen som et brud på TR-aftalen.

Ingen aftaleret

Der er ikke aftaleret på andre overenskomstspørgsmål end løn. Det betyder, at hvis du ikke kan blive enig med din leder om en aftale, er det overenskomsten, der gælder.