Særligt for tillidsvalgte

Workshop: Prøv nye dialogkort om pårørende- og forældresamarbejde

Et godt forældre- og pårørendesamarbejde er vigtigt, både som en del af den faglige opgave, og fordi et godt samarbejde styrker trivslen hos både forældre og pårørende samt borgere og medarbejdere. Kom til workshop og prøv en række nye dialogkort om forældre- og pårørendesamarbejde.

Til at fremme dialogen mellem medarbejdere og pårørende og forældre har BFA har udviklet tre dialogkort. Dem kan du nu være med til at afprøve.

Arbejdsmiljøgruppen kan bruge dialogkortene som en del af arbejdet med at skabe en bedre arbejdsplads. Kortene kan bruges til at have samtaler med medarbejdere og kan medvirke til at forebygge vold, trusler og chikane på arbejdspladsen.

Kortene skaber et fælles sprog, gør det nemmere at snakke om problemer og dilemmaer, som medarbejdere møder i løbet af deres arbejdsdag og giver medarbejderne mulighed for at dele deres oplevelser og meninger med hinanden og arbejdsmiljøgruppen.

De tre dialogkort ser på forskellige dele af samarbejdet med forældre og pårørende. Hvert kort omhandler et bestemt emne:

  1. Det gode fundament - før konflikten opstår
  2. De uventede krav - i konfliktsituationen
  3. Krisehåndtering - når konflikten bliver til en krise

Dialogkortene kan bruges enkeltvis eller samlet afhængig af tid og behov.

Dialogkortene er skabt for at fremme dialogen om forældre- og pårørendesamarbejdet, et område, som er afgørende for både den faglige opgave og trivslen på arbejdspladsen og jeres deltagelse vil hjælpe BFA med at finpudse dialogkortene, så kortene bedst muligt kan facilitere meningsfulde og produktive samtaler ude på arbejdspladserne.

I workshoppen vil I få lov til at prøve dialogkortene og derefter dele jeres tanker og oplevelser. Det kræver ingen forberedelse at deltage – bare kom, som I er, med et åbent sind.

Læs mere og tilmeld jer her