Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Uklare og modstridende krav i arbejdet?

Få hjælp til arbejdsmiljøarbejdet med uklare og modstridende krav i arbejdet og skab klarhed i forventningerne på arbejdspladsen.

Uklare og modstridende krav i arbejdet er desværre en del af arbejdsdagen for mange af vores kolleger, og det kan føre til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Eksempelvis når arbejdsopgaverne er uklare, så man er i tvivl om, hvordan de skal løses, og hvem der gør hvad. Eller når kravene til opgaveløsningen er modstridende, hvilket gør det umuligt at indfri alle forventninger fra eksempelvis ledelse, borger og kunder.

Uklare og modstridende krav kan betyde konflikter, kritik eller opgaver, som ikke kan løses. Ligeledes kan det føre til stress. Derfor skal der arbejdes forebyggende for at skabe et godt arbejdsmiljø.

På dette webinar bliver du introduceret til reglerne for arbejdet med uklare og modstridende krav, når vi kaster lys på Arbejdstilsynets helt nye vejledning om emnet.

Derudover præsenteres du for redskaber til løfte arbejdet med at komme uklare og modstridende krav til livs.

Program

Uklare og modstridende krav er et arbejdsmiljøproblem og skal forebygges
v. Maria Klingsholm, forbundssekretær, FOA

Hvad siger reglerne - ny vejledning fra Arbejdstilsynet om uklare og modstridende krav i arbejdet
v. Arbejdstilsynet

Sæt uklare og modstridende krav på dagsordenen
v. Charlotte Bredal, arbejdsmiljøpolitisk konsulent, FOA

Redskaber til arbejdsmiljøarbejdet med uklare og modstridende krav på arbejdspladsen
v. Mille Trøst Simonsen, konsulent, BFA Velfærd og Offentlig Administration

Tilmelding

For medlemmer af FOA: Tilmeld dig her
OBS: Der ydes ikke lønkompensation i forbindelse med deltagelse i webinaret.

For medlemmer af andre fagforeninger under FH: Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist

14. maj 2023