Mælkebøtte
Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Skab varige forandringer

Få hjælp til at skabe systematik i det strategiske arbejdsmiljøarbejde, så problemerne bliver forebygget og ikke blot behandlet, når skaden allerede er sket.

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver en løbende indsats fra dig og dine tillidsvalgtkolleger.

Men hvad er grundlaget for det gode arbejdsmiljøarbejde, og hvordan sikrer man systematik i arbejdet, så problemerne bliver forebygget og ikke blot behandlet, når skaden er sket?

På dette webinar taget vi fat på disse spørgsmål, hvor du bl.a. bliver klog på reglerne for samarbejdet om arbejdsmiljø, og hvilke roller og opgaver du har som tillidsvalgt. Derudover får du redskaber til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system, så I kan forebygge og komme på forkant med arbejdsmiljøet til glæde for kollegerne.

Program for webinaret

Velkomst
v. Maria Melchiorsen, Forbundssekretær, FOA

Hvad er systematisk arbejdsmiljøarbejde, og hvad er dine roller?
v. Jesper Syska Dragsbæk, Arbejdsmiljøkonsulent, FOA

Løft arbejdsmiljøarbejdet, sæt det i system og forebyg problemerne
Vi ser nærmere på processerne i det systematiske arbejdsmiljøarbejde, så du bliver klar til at styrke arbejdet med bl.a. APV, handleplan, opfølgning og årlig arbejdsmiljødrøftelse.
v. Karina Find, Arbejdsmiljøkonsulent, FOA

Introduktion af branchevejledning forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker
Eksempler på redskaber til det systematiske arbejdsmiljøarbejde
v. Sarah Walter, Arbejdsmiljøkonsulent, FOA

Tilmelding

For medlemmer af FOA: Tilmeld dig her

OBS: Der ydes ikke lønkompensation i forbindelse med deltagelse i webinaret.

For medlemmer af andre fagforeninger under FH: Tilmeld dig her

OBS: Det er vigtigt, at du oplyser din e-mail ved tilmelding, så du kan få tilsendt deltagerlinket til webinaret.

Deadline for tilmelding

21. marts 2023