Debat

Webinar: Sådan tager du debatten på sociale medier

FOAs debatfællesskab blev søsat i forlængelse af det store løntræf i september måned 2022. Nu åbnes der op for nye webinarer, så endnu flere kan blive en del af fællesskabet.

En stor del af den offentlige debat foregår på sociale medier. Set med de positive briller giver sociale medier mulighed for at debattere stort set alt, hvad man har på hjerte, på en lettilgængelig måde. Men skyggesiden er, at alle kan skrive alt – også usandheder – og derfor er sociale medier med til at udbrede fake news og lignende. 

Hvis debatten skal give mening, er det essentielt, at den baserer sig på et sandfærdigt bagtæppe. Men forskellige stemmer med forskellige agendaer forsøger hele tiden at tage patent på den virkelighed, FOAs medlemmer befinder sig i. Og somme tider fordrejes virkeligheden i en grad, som ingen FOA-medlemmer kan være tjent med.

Der er derfor brug for, at flere gode FOA-stemmer blander sig i debatten, og på dette webinar bliver du klædt på til netop dét. Derudover får du efterfølgende adgang til debatfællesskabets egen Facebookgruppe, hvor vi hjælper hinanden.

Helle Bagh Jensen deltog i webinaret sidste efterår:

”Webinaret gav mig nogle konkrete redskaber, jeg bruger, når jeg deltager i debatten. Jeg genbesøger ofte lige de power point slides, vi fik tilsendt efterfølgende,” siger hun og understreger, at det nytter at gå ind i debatten.

For yderligere info om webinaret, kontakt Jacob Kabel: jacka@foa.dk


TILMELDING.
Tilmeld dig via dette link