Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Kvalitet i rengøring på sundheds- og ældreområdet

FOA og KL er gået sammen om at afholde et webinar, hvor vi sætter fokus på betydningen af kvalitet i rengøringen, og hvordan man kan styrke dette arbejde lokalt inden for ældreområdet.

Coronaepidemien har gjort rengøringsområdet mere centralt end nogensinde før. Også i fremtiden er der behov for at sikre kvaliteten af rengøringen, særligt på sundheds- og ældreområdet.

Højere rengøringskvalitet betyder færre infektioner og dermed mindre sygefravær, bedre arbejdsmiljø, færre følgevirkninger, færre genindlæggelser og lavere dødelighed. Færre infektioner vil desuden mindske behovet for brug af antibiotika – en af de store udfordringer i fremtiden.

Formålet med webinaret er at give centrale medarbejdere med ansvar for rengøringsområdet, viden og indsigt i betydningen af kvalitet i rengøringen og på hvordan implementering af retningslinjer kan styrkes.

Program for webinaret:

  • Kort indledende oplæg der skitserer rengøringsområdet udfordringer og potentialer
  • Præsentation af FOA og KL’s fælles anbefalinger til styrket hygiejne og rengøring på ældreområdet v/ sektorformand Pia Heidi Nielsen, FOA
  • Ny udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) på rengøringsområdet - vejen til bedre kvalitet i rengøringen v/ Statens Serum Institut
  • Hvordan får vi enderne til at mødes i den kommunale drift? Oplæg fra to kommuner om praksiserfaringer ift. styrkelse af rengøringsområdet
  • Paneldebat om kvalitet i rengøring på sundheds- og ældreområdet: Hvad skal der til for at lykkes?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs. 

Hvem kan deltage:

  • FOAs afdelinger og tillidsvalgte inden for rengøring og ældrepleje 
  • Ældre- og sundhedschefer
  • Ledere på plejehjem og i hjemmeplejen m.v.
  • Ledere inden for rengøring og service
  • Hygiejnesygeplejersker og hygiejneansvarlige m.fl.

Praktisk information og tilmelding:

Webinaret afholdes 24. maj kl. 14-16. 

Du tilmelder dig på dette link: https://tilmeld.kl.dk/kvalitetirengoering/signup

En uge før afholdelse får deltagere tilsendt program og link til webinaret.