Særligt for tillidsvalgte

Webinar i forbindelse med evt. DSR konflikt

Webinar den 17. maj 2021 om spørgsmål i forbindelse med evt. DSR konflikt

Som bekendt har Dansk sygeplejeråd varslet konflikt til i ikrafttræden fra den 21. maj ved døgnets begyndelse for ca. 5.350 sygeplejersker og ca. 260 radiografer.

Hvis strejken bliver en realitet, kan der opstå spørgsmål om varetagelse af arbejdsopgaver fra FOAs medlemsgrupper på de konfliktramte arbejdspladser.

FOA har ikke varslet konflikt og medlemmer af FOA har derfor fredspligt og må ikke nægte at udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver.

Men hvad indebærer det for FOAs medlemmer? TR vil helt sikkert få en del spørgsmål om dette, derfor afholdes der et webinar, hvor FOAs chefjurist Ettie Trier Petersen vil give et oplæg om dette og svare på spørgsmål. 

Webinaret vil indeholde nedenstående samt svar på de spørgsmål, der måtte komme: 

• Konfliktramt arbejde – hvad betyder det at udføre arbejdet alligevel under protest
​   kontra arbejdsvægring

• Fredspligt – hvad gør TR hvis kollegaerne alligevel sætter sig ned

• Nødberedskaber – hvad betyder det for resten af personalet

• Vagtplanlægning – måske især ændringer