Særligt for tillidsvalgte

Webinar i forbindelse med DSR konflikt

Webinar den 16. juni 2021 om spørgsmål i forbindelse med DSR konflikt.

Som bekendt har medlemmerne i Dansk sygeplejeråd stemt nej til mæglingsforslaget om de nye overenskomster, og en konflikt træder i kraft lørdag nat. Og der er sikkert stadig tillidsvalgte ansat på sygehusene, der har spørgsmål ift. varetagelse af arbejdsopgaver fra FOAs medlemsgrupper på de konfliktramte arbejdspladser.

FOA har ikke varslet konflikt, og medlemmer af FOA har derfor fredspligt og må ikke nægte at udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver.

Men hvad indebærer strejken for FOAs medlemmer? Som TR vil du helt sikkert få en del spørgsmål om dette. Derfor afholdes et webinar, hvor FOAs chefjurist Ettie Trier Petersen vil holde et oplæg om dette og svare på spørgsmål. FOA afholdte i maj et lignende webinar og oplægget vil være det samme som det tidligere webinar. 

Webinaret vil indeholde nedenstående emner samt give svar på de spørgsmål, der måtte komme: 

• Konfliktramt arbejde – hvad betyder det at udføre arbejdet alligevel under protest
​   kontra arbejdsvægring

• Fredspligt – hvad gør TR hvis kollegaerne alligevel sætter sig ned

• Nødberedskaber – hvad betyder det for resten af personalet

• Vagtplanlægning – måske især ændringer