Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ikke vi arbejder forebyggende med de risici, der kan opstå. Derfor inviterer FOA til webinar for tillidsvalgte om emnet.

Høje følelsesmæssige krav er dominerende i FOA-medlemmers arbejde og handler om at rumme og håndtere oplevelser og følelser i arbejdet med mennesker. Samtidig handler det også om krav til at skjule egne tanker eller følelser og tilpasse egen adfærd.

Men hvad siger lovgivningen, og hvordan forebygger og håndterer man de belastninger, der kan opstå?

På webinaret får du svar på disse spørgsmål, når vi kaster et blik på den helt nye vejledning fra Arbejdstilsynet om emnet. Derudover får du redskaber og råd til arbejdet med at forebygge og håndtere høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen, så det ikke udvikler sig til problemer for kollegernes arbejdsmiljø.

Program:

Følelsesmæssige krav: Et emne vi skal lære at håndtere
v. Maria Klingsholm, forbundssekretær, FOA

Hvad siger reglerne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, og hvordan skal det forebygges?
v. Signe Kofoed Sørensen, chefkonsulent, Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets tilsyn med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
v. Pia Grauslund, tilsynsførende, Arbejdstilsynet

Redskaber og hjælp til arbejdsmiljøarbejdet med høje følelsesmæssige krav
v. Sabine Brix Mølgaard, konsulent, BFA Velfærd og Offentlig administration

Praktisk:

Tid: 26. september kl. 13.30-15.30

Sted: Online på Zoom 

Tilmelding:

- For medlemmer af FOA: Tilmeld her

- For medlemmer af andre fagforeninger under FH: Tilmeld her 

Deadline for tilmelding: 22. september

OBS - der ydes ikke lønkompensation i forbindelse med deltagelse i webinaret.