Særligt til tillidsvalgte

Webinar: Hænger grøn omstilling og digitale kompetencer sammen?

Bliv klogere på hvilke almene, erhvervsfaglige og digitale kompetencer, der bliver bud efter i en grønnere fremtid i kommunerne.

'Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling' inviterer til gratis webinar den 14. juni 2024 med fokus på grøn omstilling og de kompetencer, der bliver bud efter i en tid, hvor klima, energi og miljø fylder mere og mere i kommunernes daglige arbejde.

For at den grønne omstilling kan lykkes, er det afgørende at skabe grønne kompetencer hos medarbejdere.

Voksen- og efteruddannelse vil derfor i fremtiden spille en vigtig rolle - også for kommunale medarbejdere ansat på en FOA- eller 3F-overenskomst på et arbejdsmarked, hvor den grønne omstilling, digitalisering og nye teknologier stiller stadig større krav til ansattes kompetencer og omstillingsevne.

Indhold på webinaret

  • Lisbeth Knudsen, Strategisk direktør for Altinget og Mandag Morgen giver sine bud på, hvilke almene- og erhvervsfaglige kompetencer der bliver brug for i en grønnere fremtid.
  • Specialkonsulent Frederik Fenger Petersen fra Klima og Erhverv i KL fortæller om projektet ”Databaseret energidrift” og de konkrete kompetenceudviklingsbehov, der skal til for at kunne støtte energirigtig drift og grøn omstilling.

Efter hver af de to oplæg præsenterer 'Den opsøgende indsats' muligheder og rammer for kompetenceudvikling af både almene og erhvervsrettede kompetencer - gennem indsatsen 'Bedre til ord, tal og IT' og muligheder i puljen 'Ufaglært til Faglært'.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her