Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Flere kolleger op i tid - det virker!

200 arbejdspladser i halvdelen af landets kommuner har fundet løsninger på at få flere medarbejdere op i tid. Deltag i webinaret og hør om de centrale resultater.

KL og Forhandlingsfællesskabet har med den fælles indsats ”En Fremtid med Fuldtid” samarbejdet med udvalgte kommuner om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid – og indsatsen virker!

Der har siden maj 2021 og frem til juni 2023 været afholdt workshops på tværs af 43 kommuner og 200 arbejdspladser. Der bliver fundet gode, lokale løsninger. Løsninger som andre kan blive inspireret af.

Hør om løsninger der virker

På webinaret udfoldes den fælles midtvejsevaluering af indsatsen, som parterne har udarbejdet, og på webinaret samler indsatsens projektledere og partskonsulenter op på de mest centrale resultater og udfordringer.

"En fremtid med fuldtid" kommer med eksempler på nogle af de allermest anvendte løsninger på at få flere medarbejdere og kolleger op i tid eller på fuldtid på tværs af velfærdsområderne.

Vært og moderator for dagen vil være Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent hos Komponent.

Læs mere og tilmeld dig her