En fremtid med fuldtid
Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Et godt arbejdsmiljø med fuldtid

Hvordan kan fuldtid og et godt arbejdsmiljø gå hånd i hånd? Få nogle overraskende pointer på webinar 10. november.

”Det er for hårdt” og ”Jeg er bange for at være nedslidt, når jeg når pensionsalderen”.

Arbejdsmiljøet nævnes ofte som en barriere for at arbejde flere timer eller fuldtid. Men hvad nu hvis vi fortalte dig, at flere medarbejdere og kollegaer på større timetal kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet?

KL og Forhandlingsfællesskabet har med den fælles indsats 'En Fremtid med Fuldtid' samarbejdet med knap halvdelen af landets kommuner om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid – og vi kan se at det virker!

Der har siden maj 2021 været afholdt workshops på tværs af næsten halvdelen af landets kommuner og 200 arbejdspladser. Der bliver fundet gode, lokale løsninger. Løsninger som andre kan blive inspireret af.

På webinaret udfoldes det paradoks, at frygten for nedslidning og et hårdt arbejdsmiljø ofte står i vejen for at gå op i tid – men at et forbedret arbejdsmiljø, højere trivsel og lavere sygefravær tit viser sig som positive gevinster ved at flere medarbejdere og kollegaer arbejder fuldtid eller flere timer.

På webinaret vil I blive præsenteret for konkrete eksempler på, hvordan udvalgte kommunale arbejdspladser har grebet det an.

Webinaret er gratis, og alle interesserede er velkomne. 

Webinaret bliver optaget, og det er muligt at se optagelsen, hvis man er tilmeldt men ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Læs mere og tilmeld jer her