Særligt for tillidsvalgte

Webinar: Økonomi til uddannelse - kend de økonomiske muligheder for uddannelse på FOAs kommunale arbejdspladser

Mange kommunale arbejdspladser oplever, at det er svært at finde rundt i de økonomiske muligheder, når medarbejdere deltager i efteruddannelse eller gennemfører en faglært uddannelse. På webinaret får I indblik i mulighederne, og hvordan man som kommunal arbejdsplads kan sætte gang i et uddannelsesforløb.

På webinaret vil I bl.a. møde Silkeborg kommune, der fortæller om deres uddannelsesforløb, hvor alle dagplejere blev uddannet til pædagogiske assistenter. Og I bliver også introduceret til rammerne for Ufaglært til Faglært puljen og hører, hvordan man søger på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Læs mere om webinaret og se hele programmet 

Gå direkte til tilmeldingssiden

 

*Webinaret afholdes af ”Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling”. Indsatsen er etableret af KL, FOA og 3F. Formålet er at understøtte uddannelse af ufaglærte medarbejdere til faglært niveau, hvor kommunerne oplever et behov, at inspirere til strategisk arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling, og at motivere medarbejdere til kompetenceudvikling og uddannelse.