Vidensdag om faste teams i Ældreplejen

Få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Få inspiration til arbejdet med faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan I kan komme godt i gang. 

Dagen er bygget op omkring erfaringer og resultater fra de kommuner, som har været i gang et stykke tid og tager afsæt i temaerne; Tværfaglighed, teamsamarbejde, den ændrede ledelsesrolle og det gode samarbejde med visitationen.

Det er gratis at deltage i Vidensdagen, men vi dækker ikke udgifter til transport og frikøb af medarbejdere. 

Tilmeldingsfrist: 10. august 2022.

Se programmet og tilmeld dig her.