Særligt for tillidsvalgte

Temamøde om høje følelsesmæssige krav i arbejdet

På dette temamøde, som Arbejdstilsynet afholder, kan I få en indføring i reglerne for forebyggelse og håndtering af stress som følge af høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Høje følelsesmæssige krav kan forekomme i arbejdet med fx borgere eller kunder, og kan bl.a. komme til udtryk ved, at medarbejderen skal sætte sig ind i andres problemer eller rumme andres følelser samtidigt med at skulle håndtere egne følelser.

På temamødet kan du bl.a. få viden om:

  • Hvad er høje følelsesmæssige krav, og hvilke konsekvenser kan det have?
  • Hvilke pligter har virksomheder til at forebygge høje følelsesmæssige krav?
  • Indblik i, hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med området
  • Eksempler på god forebyggelse af høje følelsesmæssige krav
  • Ny forskning om moralsk stress

Dette temamøde er det første af en række møder, som handler om forebyggelse og håndtering af stress og afholdes af Arbejdstilsynet.

Læs mere om mødet og tilmeld jer her