Børnehænder
Særligt for tillidsvalgte

Online - Styrk kontakten til dine kolleger

Redskaber til korte møder på telefon og teams

Styrk kontakten til dine kolleger – redskaber til korte møder på telefon og teams

For at gøre det lettere og mere ligetil at organisere kollegerne, styrker vi nu organiseringsindsatsen online. 

På en enkel og overskuelig måde bliver du på dette møde klædt på til at række ud til kollegerne og holde en god løbende kontakt.

Mødet varer to timer og du kan tilmelde dig på forskellige dage og tidspunkter.

For at få mest muligt ud af mødet, anbefaler vi at du tilmelder dig hele møderækken: 

Hvorfor blive medlem af FOA? Få styr på medlemsfordele og de konkrete indmeldelsesmuligheder
Hvad er de bedste argumenter når du taler med en kollega om FOA-medlemskab? Afprøv den nye indmeldelsesblanket, så du melder kollegaen ind med det samme. Mødet varer to timer og du kan tilmelde dig på forskellige dage og tidspunkter.

Hvordan tager du bedst imod din nye kollega?
Tips til hvordan du som TR tager godt imod nye kolleger på arbejdspladsen, så de kommer med i fællesskabet og får den bedst mulige hjælp til at komme i gang. 

Få budskabet ud til dine kolleger
- med videonyhedsbreve og Facebook.  
Korte videoer og løbende nyheder til kollegerne skaber synlighed og fællesskab, og det behøver ikke være svært. Vi prøver det af og går udenom faldgruberne.

Det sociale landskab på arbejdspladsen
– hvem er dine kolleger og hvordan kan I bruge hinanden? 
Lær at spotte hvilke holdninger og fællesskaber, der fylder noget på arbejdspladsen, og hvordan du som TR bruger din egen rolle godt.