Konference om godt psykisk arbejdsmiljø - 9. til 10. april 2024

Er du AMR eller TR inden for enten dagtilbud, sygehus, døgntilbud, hjemmepleje, væresteder eller i privat praksis, så er denne konference om godt psykisk arbejdsmiljø måske noget for dig.

Det er positivt for arbejdsmiljøet, når man lykkedes med arbejdet til glæde for de borgere, patienter eller børn og unge, man arbejder med. Kravene er imidlertid mangeartede, kan gå i forskellige retninger eller ligefrem være modstridende. Derudover kan der både være stor arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Med konferencen zoomer BFA Velfærd ind på krav, og hvordan I kan arbejde med krav via muligheder for indflydelse og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø bredt. Det er fx vigtigt at prioritere og afstemme forventninger for at lykkes godt med opgaverne og at bevare de gode relationer til borgere, patienter eller børn og unge.

Konferencen sætter krav i arbejdet i forhold til udfordringer med at fastholde og rekruttere dygtige kolleger og ledere: Hvad kan vi gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt at have indflydelse i arbejdet og at udvikle sig?

FOA har været medarrangør af konferencen i samarbejde med BrancheFællesskabet for Velfærd og offentlig administration, BFA Velfærd.

Læs mere, find program og tilmeld jer konferencen her