Særligt for tillidsvalgte

Konference for privatansatte tillidsvalgte 2024

Tilmeld dig den årlige ’Konference for privatansatte tillidsvalgte’, der er målrettet tillidsrepræsentanter, -suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter ansat på det private område. Hovedemnet bliver de kommende overenskomstforhandlinger i 2025.

Den årlige konference for privatansatte tillidsvalgte afholdes på Konferencecenter Severin i Middelfart fra tirsdag d. 29. oktober til og med 30. oktober 2024.

Konferencen er med overnatning, og der må derfor beregnes deltagelse om aftenen på den første dag.

Hovedemnet for konferencen er OK25, men der vil også være andre spændende emner, der er er relevante for dig, der har et tillidshverv på en privat arbejdsplads.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via dette link eller eller kontakte din lokale FOA-fagforening og oplyse aktivitetsnummer 2427-24-00-00.

Vi glæder os til at se dig!