Særligt for tillidsvalgte

Hybridkonference: Teknologi og digitalisering - hvilke kompetencer er der brug for i det 21. århundrede?

Ny teknologi præger udviklingen, og nogle af de fremtidige teknologier, som kommer til at sætte sit præg på hverdag og arbejdsliv, kender vi slet ikke endnu. Mød bl.a. digital trend analytiker David Guldager, som sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked og de teknologier, der kommer til at præge det.

På konferencen sætter vi fokus på de kompetencer, der kræves for at varetage fremtidens job, når teknologien implementeres. Og vi supplerer med information om de økonomiske muligheder, der er for kompetenceudvikling i puljerne ’Bedre til ord, tal og IT’ og ’Ufaglært til faglært’.

En lang række kommuner er allerede langt i inddragelsen af ny teknologi fx på velfærdsområdet. Vi har derfor også inviteret to kommuner med, som vil fortælle om, hvordan de har indført ny teknologi. Du kan høre om baggrunden, og hvordan de har grebet processen an med fokus på kompetencer.

Læs mere og se programmet for konferencen

Gå direkte til tilmelding

 

*Konferencen afholdes af ”Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling”. Indsatsen er etableret af KL, FOA og 3F. Formålet er at understøtte uddannelse af ufaglærte medarbejdere til faglært niveau, hvor kommunerne oplever et behov, at inspirere til strategisk arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling, og at motivere medarbejdere til kompetenceudvikling og uddannelse.