Kompetencefond
Særligt for FTR, TR m.fl.

Hybridkonference

Kompetenceudvikling gennem hele livet: Få nyeste viden og erfaring til at at forbedre samspillet mellem almene og erhvervsfaglige kompetencer.

KL, FOA og 3F inviterer til hybridkonference med faglige indslag og debat.

Kompetencekravene på arbejdsmarkedet ændres, og særligt på områder med arbejdskraftsmangel er der behov for uddannelse af flere faglærte.

Samtidig viser undersøgelser, at en ikke ubetydelig del af voksne danskere har vanskeligheder med at læse, skrive og regne, hvilket kan være en udfordring for det enkelte menneske både i arbejdssammenhæng og i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling.

På hybridkonferencen vil der være indlæg fra videnspersoner, som beskriver det vigtige og vanskelige i kompetenceudvikling, når der arbejdes med almene og fagfaglige kompetencer.

Der vil også være indlæg fra kommunale arbejdspladser, der arbejder med udviklingen af medarbejdernes almene og faglige kompetencer og benytter sig af indsatserne Bedre til ord, tal og IT og Ufaglært til faglært.

Pris: Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Tilmeldingsfrist: Deadline for tilmelding 1. september 2022.

Der er både mulighed for at deltage virtuelt eller fysisk.

Se tilmelding og program her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Lotte Hüttel