Særligt for tillidsvalgte

Gratis diplommodul: Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv

Gratis diplommodul til dig, som arbejder som leder, nøgleperson, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant inden for ældreplejen.

Forløbet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos borgere i ældreområdet. Det er en kompleks opgave, som kræver, at man arbejder med et dobbeltperspektiv og dermed involverer både trivselsfremme for borgeren og tryghedsskabelse for medarbejderne.

Modulet bygger bro mellem det arbejdsmiljømæssige perspektiv og plejeomsorgsperspektivet. På uddannelsen arbejder vi derfor med udgangspunkt i et bredt perspektiv, hvor forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder ses som noget, der henholdsvis sker og skal ske i samspillet mellem borger og medarbejder.

Forløbet udbydes af UCN act2learn på vegne af Sundhedsstyrelsen som et led i implementeringen af de nye anbefalinger ift. voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Modulet udbydes i Kolding, København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.


Læs mere og tilmelding

Læs mere om forløbet samt hvor og hvornår de enkelte moduler afholdes

Har du yderligere spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte sektornæstformand for FOAs social- og sundhedssektor Vinni Jakobsen, vija@foa.dk, tlf. 46973358