Særligt for AMR

Dialogmøde om styrkelse af arbejdsmiljøet (26. okt.)

Alle FOAs arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til online dialogmøde omkring forbedring af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

I uge 43 sætter arbejdspladser i hele EU fokus på arbejdsmiljøet med Den europæiske arbejdsmiljøuge. Det samme gør vi i FOA-fællesskabet bl.a. med afholdelse af online dialogmøder for alle jer arbejdsmiljørepræsentanter, der tager afsæt i de fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Om dialogmødet

Fokus på dialogmødet kommer til at handle om at skabe dialog, og du vil få rig mulighed for at tale med andre arbejdsmiljørepræsentanter om de opgaver, værktøjer og løsninger, der kan tages i brug for at styrke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

På mødet tager vi udgangspunkt i de fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, som netop er besluttet i trepartsaftalen for arbejdsmiljøet:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Der bliver både mulighed for at snakke sammen i mindre grupper og efterfølgende for at samle op på gode pointer og spørgsmål i fællesskab.

Der er ikke daglønstab til møderne, men vi håber, at du evt. sammen med din leder kan finde en god løsning.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive eller ringe til Lene Bjørn Andersen lea001@foa.dk / tlf. 4697 2356.

Vi glæder os til at se dig til en lille time med godt selskab og vigtige samtaleemner.

På vegne af FOA
Jens Nielsen - forbundssekretær og arbejdsmiljøansvarlig

Tilmeld dig her