Broen til fremtiden

Dialogmøder: Grøn omstilling - hvordan kan vi bidrage lokalt?

Broen til fremtiden inviterer til dialog om, hvordan vi kan gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Hvilke lokale muligheder for handling har vi, og hvordan kan vi bidrage til at reducere udledningen af CO2 i 2030? Og ikke mindst - hvordan sikrer vi, at omstillingen bliver social retfærdig?

Alle har en rolle at spille i den grønne omstilling – men hvordan kan vi som arbejdsplads, fagforening, NGO og borgere bidrage?
Det kan du få svar på, når Broen til fremtiden inviterer til fem dialogmøder fordelt over hele landet.

Broen til fremtiden er en alliance mellem fagforeninger og grønne og sociale bevægelser, som ser borgerinddragelse, engagement og lokal handling som nødvendig.
Alle er velkommen til de fem lokale dialogmøder - et i hver region – som afholdes i FOAs lokaler i Aalborg, Odense, Slagelse, Horsens og København.

Programmet for møderne:

  • Velkomst og præsentation ved/Anette Buus Rosholm
  • Hvorfor er det nødvendigt at handle? Oplæg om klimaudfordringerne ved/ Hans Henrik Samuelsen
  • Hvad arbejder vi med i Broen til fremtiden? Oplæg om Broen til fremtiden ved/Reiner Burgwald
  • Hvad kan vi gøre lokalt? Dialog om gode erfaringer og ideer og fælles opsamling


Møderne afholdes
:
Den 30. september - FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Den 7. oktober - FOA Vestsjælland, Japanvej 2, 4200 Slagelse
Den 11. oktober - FOA Horsens, Havnen 13, 2. sal, 8700 Horsens
Den 11. november - FOA LFS, Rosenvængets Alle 16, 2100 København Ø
Den 18. november - FOA Nordjylland, Østerport 2, 9000 Aalborg

Alle møderne er fra kl. 17.00 – 19.00

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig via dette link. Tilmeld dig senest 8 dage før afholdelse, så vi kan nå at bestille en sandwich til dig. Det er gratis at deltage.


Broen til fremtiden er
:

Blik & Rør, Byggefagenes Samvirke, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund
DM, Dansk Psykolog Forening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen
FOA, FAOD - Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kultur og Information, Foreningen af Danske Lægestuderende
GL - Gymnasieskolernes Lærerforening, IDA - Ingeniørforeningen i Danmark, JA - Jordbrugsakademikerne, Kommunikation og Sprog
Lægeforeningen, Merkonomerne, Pharmadanmark, PROSA, PLS, Serviceforbundet, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danske Studerendes Fællesråd, Forskernes Klimanetværk Greenpeace, Klimabevægelsen
Læger for klimaet. Mellemfolkeligt Samvirke, Rådet for Grøn Omstilling, Så er det nu, Vedvarende Energi, Aarhus Vindmøllelaug.