Særligt til tillidsvalgte

Kontaktpersoner for tillidsvalgte i FOA Trekanten

Kontakt en af de nedenstående, hvis du har spørgsmål til lokalaftaler og forhåndsaftaler.

Social- og sundhedssektoren

Simone Rasmussen, Faglig sekretær
Tlf.: 46 97 29 71
Mail: sira@foa.dk

 

Pædagogisk Sektor

Karen Birgitte Bach Hove, Faglig sekretær
Tlf.: 46 97 15 60
Mail: kabh@foa.dk


Teknik- og servicesektoren


Hanne Buhl Henneberg Jacobsen, Faglig sekretær
Tlf.: 46 97 36 23
Mail: hbhj@foa.dk


Kost- og servicesektoren


Gitta Hjorth Kørschen, Faglig sekretær
Tlf.: 46 97 15 61
Mail: ghk027@foa.dk