Tillidsvalgt i FOA-Trekanten

Her finder du information og indhold fra din lokale fagforening til dig som tillidsvalgt

Særligt for tillidsvalgte

Lokale aftaler for FOA Trekanten

Har du spørgsmål til lokale aftaler eller en forhåndsaftale, kan du kontakte FOA Trekanten

Din aftale med FOA Trekanten

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Kontakt Foa Trekanten