Teknisk serviceleder/pedel til kostskole og kursuscenter

Rugholm Landbrugsskole har siden 1956 været skole og kostskole for fremtidens landmænd. Vores elever er typisk mellem 15 og 22 år og i gang med at uddanne sig til faglært landmand, produktionsleder eller agrarøkonom. Der bor knapt 200 elever på kostskolen.

 

I vores kursusafdeling afholder virksomheder og offentlige institutioner kurser og konferencer, og private holder fester og sammenkomster.

Som teknisk serviceleder hos os bliver du en synlig del af elevernes hverdag, så det er vigtigt, at du har lyst til at bidrage til deres gode kostskoleliv.

 

Arbejdsopgaven

Du får ansvar for drift og vedligehold af skolens bygninger, tekniske installationer og udendørsarealer. Derfor forventer vi, at du har en relevant uddannelse, og at du er indstillet på at udvikle dig professionelt sammen med skolen. Vi ønsker at udvikle skolen i en bæredygtig retning. Du får medansvar for at finde og implementere de rigtige løsninger på dette.

Du bliver den første, som får alarmer fra overvågning af vores tekniske installationer, så det er afgørende, at du bor så tæt på skolen, at du kan reagere fornuftigt på disse.

 

Dine opgaver spænder bredt over f.eks.

 • Bygningsreparation og -vedligehold
 • Ansvar for tekniske installationer
 • Byggestyring af renoveringsopgaver
 • Arbejdsplaner og nærmeste ledelse for pedelmedhjælper og ungarbejdere
 • Budgetter for bygningsvedligehold og investeringer
 • Løbende indretning og klargøring af lokaler
 • Kontakt med eksterne samarbejdspartnere vedrørende bygninger og tekniske installationer
 • Ansvar for nøgler, alarm og videoovervågning
 • Brandsikring
 • Ansvar for skolens gas, el, vand og halmfyr
 • Ansvar for firmabiler
 • Ansvar for affald
 • … alt det, som lige sker

Derfor forventer vi, at du gennem dit arbejdsliv har samlet en del forskellige erfaringer, og at du har kompetencer, som gør, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer og opgaver. Du er vant til både at lægge lange planer og løse akutte problemer.

 

Du bliver en vigtig sparringspartner til skolens ledelsesteam og vil her være med til at sætte retning for og implementere beslutninger vedrørende skolens fysiske rammer samt kostskolens drift og udvikling. Derfor forventer vi, at du har et godt blik for helheden og forståelse for, hvordan man skal prioritere mellem mange hensyn og dagsordener i en kompleks virksomhed.

 

Som person er du serviceminded, tydelig og en holdspiller.

 

Vi tilbyder

Du bliver ansat på statslig overenskomst uden højeste tjenestetid med en løn, som modsvarer dette.

Der er kantineordning, personaleforening, it-pakke og telefon.

 

Send din ansøgning senest søndag den 27/1 20XX kl. 12 til forstander Navn Navnesen, navn@rugholm.dk.

Vi holder samtaler den 30. januar, og håber, du kan starte senest den 1. marts.