Pædagogmedhjælper til vuggestuen Åkanden

Om jobbet:
Åkanden søger en pædagogmedhjælper, som brænder for det gode børneliv og vægter nærvær og omsorg højt. Stillingen er på 30 timer med start i midt februar 20XX eller snarest herefter.

Vuggestuen Åkanden er normeret til 36 børn, som er opdelt på 3 stuer. Åkanden er en del af Strandens Dagtilbud og er placeret i Egelund. Vi bruger vores udemiljøer meget og prioriterer at komme ud at lege på vores tre legepladser rundt om huset. Vi er nysgerrige på naturen og det dyreliv, der er omkring os.

I vuggestuen lægges der vægt på tryghed, omsorg og nærvær, som er vigtigt for at kunne skabe en god trivsel og udvikling hos vores vuggestuebørn. Vi vil gerne kendes på, at det væsentligste i vores samvær med børnene er atmosfæren, tonen, den medmenneskelige respekt, samværets og oplevelsernes kvalitet. For børn spiller de voksne en afgørende rolle. Det er altafgørende, at børnene lærer os at kende som ægte, varme og engagerede mennesker.  Derfor arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

 • At vi ser hvert enkelt barn som unikt og samtidig en del af fællesskabet 
 • At vi er vigtige rollemodeller for vores børn 
 • At forældrene er vores medspillere og vægter forældreinddragelse, -ansvar og samspil.
 • At vi har et fælles værdigrundlag samtidig med, at vi bevidst bruger vores personlige kompetencer professionelt 
 • At vi er i bevægelse fagligt og personligt – lyst til fælles sparring og refleksion
 • At vi har en narrativ tilgang. Vi tror på de mange fortællinger og at der ikke kun er en sandhed 
   

Vi søger en pædagogmedhjælper der: 

 • er imødekommende og udadvendt
 • er livsglad og kommer med en god energi og har lyst til at lære
 • brænder for arbejdet med børn i alderen 0-3 år
 • er robust, har en god energi og kan være rolig og bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
 • har livsmod, humor og er positiv indstillet til dagligdagen, og ser muligheder fremfor begrænsninger
 • kan tage tingene af sig selv og har praktisk sans
 • er med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø og en stabil fremmødekultur
   

Derfor skal du vælge os:
Kerneopgaven for os handler om at skabe trygge og nærværende relationer samt rammer for god trivsel og udvikling. Som nævnt tidligere så vil vi gerne kendes på at det væsentligste i vores samvær med børnene er atmosfæren, tonen, den medmenneskelige respekt, samværets og oplevelsernes kvalitet. Åkanden skal være et godt sted at være både for små og store.

Derfor har vi fokus på det enkelte barn, som en del af fællesskabet. I Åkanden vægter vi høj faglighed og brænder for at skabe de bedste betingelser for vores børns udvikling og trivsel, med fokus på en god pædagogisk kvalitet.

Ligeledes er vi en personalegruppe med fokus på en god samarbejdskultur, hvor man gerne vil hinanden og kan arbejde på tværs af grupperne. Du vil få positive, engagerede og faglig dygtige kollegaer, hvor fokus er i børnehøjde og med henblik på et godt fællesskab. Yderligere vil vi gerne understøtte din personlig og faglig udvikling, hvor du får lov til at bruge og udvikle dine pædagogiske kompetencer. 

I Åkanden har vi en engageret forældregruppe, som i samarbejde med os ønsker at skabe de bedste rammer og betingelser for børnene.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 30 timer.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger 
her.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Navn Navnesen på mobil 1234 5678