Særligt til tillidsvalgte

Anbefalinger til tilrettelæggelse af arbejde med skiftende vagter - rollen som tillidsvalgt

Her får du som tillidsvalgt nogle konkrete anbefalinger til hvordan arbejdet bør tilrettelægges, når du og dine kolleger skifter mellem flere typer af vagter (typisk nat, aften og dag). Bemærk at nogle af anbefalingerne strider mod hinanden, og det er derfor oftest ikke muligt at følge alle anbefalinger. 

Forskning viser, at både skiftarbejde og natarbejde udgør psykiske og fysiske belastninger. Natarbejde udgør dog den største risiko. Kan man udarbejde et system, hvor alle skifter mellem to vagttyper; fx nat og dag eller dag og aften, er det ofte bedre, end at nogle medarbejdere har alle nattevagterne.

På nogle arbejdspladser har man gode erfaringer med, at fagligheden styrkes, når medarbejderne skifter mellem vagterne, bl.a. pga. et større helhedssyn på borgerne, og ved at der skabes bedre relationer til borgerne. Det kan også skabe bedre relationer og bedre samarbejde mellem kollegerne, hvis man skifter mellem flere vagttyper.

  • Undgå korte intervaller (fx 8, 9 eller 10 timer) mellem 2 vagter.

  • Rotér med uret (først morgenvagt, dernæst eftermiddagsvagt og til slut nattevagt).

  • Begynd ikke morgenvagten for tidligt, dvs. ikke før kl. 6 og helst ikke før kl. 7. 

  • Hvis det er muligt, så gør tidspunkterne for vagtskifte fleksible. 

  • Bevar et regelmæssigt skiftesystem.

  • Begræns afvigelser fra det planlagte skiftesystem.

  • Planlæg systemet, så det indeholder flest mulige friweekender.

  • Informer om arbejdsplanen og eventuelle afvigelser i god tid. Det fremgår fx af KLs arbejdstidsaftale, at der skal varsles 4 uger før en vagtplan træder i kraft.

  • Hav løbende perioder med fridage i stedet for at spare op til længere friperioder. Det giver bedre restitution.

Hvad kan I gøre, hvis reglen om 11 timers hvile afviges?

Hvad kan I gøre, hvis reglen om ugentligt fridøgn fraviges?