Særligt til tillidsvalgte

Arbejdstid i MED/SU og AMO - din rolle som tillidsvalgt

Som TR/AMR kan du spille en aktiv rolle i forhold til planlægningen af jeres arbejdstid ved at være med til at sætte fokus på emnet i MED/SU og AMO.

I MED og AMO bør I arbejde med følgende områder vedrørende arbejdstid:

Politikker eller retningslinjer om arbejdstid: 

  • Er der en arbejdstidspolitik eller retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdstiden? 
  • Hvordan tager politikker/retningslinjer hensyn til ansattes sikkerhed og sundhed? 

Andre politikker: 

  • Er arbejdstid behandlet i andre politikker fx personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, stresspolitik, trivselspolitik? 
  • Hvordan inddrages hensynet til ansattes sikkerhed og sundhed?

Helbredsundersøgelser om natarbejde: 

  • Er der udarbejdet retningslinjer for helbredsundersøgelserne? 
  • Hvordan gennemføres undersøgelserne? 
  • Hvordan informeres ansatte om muligheden? 
  • Hvordan samles der op på den viden, som undersøgelserne giver? 
  • Hvordan kan anonymiseret viden fra undersøgelserne bruges til at sætte fokus på og ændre i arbejdstidstilrettelæggelsen?

Implementering af retningslinjer: 

Hvordan sikres de, at politikker/retningslinjer får effekt helt ud på de enkelte arbejdspladser? 

Læs mere om arbejdsgangene i MED og hvordan du kan få indflydelse