Gratis hjælp til bedre arbejdsmiljø på det regionale område

Arbejdspladser på det regionale område kan få gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Aftalen er forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 og er siden blevet forlænget.

Ekspertrådgivning

For at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, er det vedtaget, at der tilbydes ekspertbistand til at arbejde for et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø.
Rådgivningen skal sikre, at det psykiske arbejdsmiljø er tænkt med før, under og efter organisatoriske og faglige forandringer.

Ekspertrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes inden for fire temaer:

Bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads?

Hvis du tænker, at din arbejdsplads kunne have glæde af gratis ekspertbistand inden for disse emner, så tag fat i din tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant eller din afdeling. De kan undersøge, hvordan din arbejdsplads kan få glæde af eksperternes hjælp.

Colourbox

Mere viden om eksperthjælp

Her kan du se, hvordan andre arbejdspladser har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, efter de har haft besøg af Ekspertrådgivningen. Flere end 100 arbejdspladser har gennemført forløb med støtte fra eksterne eksperter siden projektets start i 2016. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne er meget positive. 

Forskning i psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

FOA og Forhandlingsfællesskabet udfører sammen med Danske regioner forskning i psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. Forskere fra Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har undersøgt fem udvalgte fokusområder og er kommet med en række nedslagspunkter, der kan arbejdes videre med for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.