Kemi på arbejdspladsen

Mange af FOAs medlemmer udfører arbejde, hvor der indgår kemikalier. Sådanne kemiske stoffer kan være skadeligt for lunger og luftveje ved inhalering, men det kan også være skadeligt for huden, hvis den kommer i kontakt med kemikaliet.

5 gode råd om kemi og vådt arbejde

Fakta og vejledning om kemi på arbejdspladsen

Vægtikon

Dine rettigheder

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Få styr på alt kemi og værnemidler på din arbejdsplads
Tjek graden af vådt arbejde, for eksempel ved APV
Lav kemisk APV
Kontroller instruktion i og brug af værnemidler
Få styr på alt kemi og værnemidler på din arbejdsplads
Tjek graden af vådt arbejde, for eksempel ved APV
Lav kemisk APV
Få styr på alt kemi og værnemidler på din arbejdsplads