Profil af FOAs medlemmer

Sådan ser FOAs medlemmer ud ifølge statistikken. Hovedparten af tallene er fra 13. august 2020.

  • FOA har 173.231 medlemmer, hvoraf størstedelen er kvinder (86 %).
  • Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er 50,5 år, og blandt erhvervsaktive medlemmer er den 47,2 år.
  • De største faggrupper i FOA er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt dagplejere.
  • 66 procent af medlemmerne er faglærte, mens en fjerdedel er ufaglærte. 9 procent har en videregående uddannelse.
  • 38 procent af medlemmerne arbejder fuldtid, og 62 procent er deltidsansatte. Den gennemsnitlige arbejdstid er 32 timer om ugen.
  • FOAs medlemmer går på efterløn lige omkring de 64 år.
  • 2,4 procent af FOAs medlemmer er ledige.
  • Meget få FOA-medlemmer betaler topskat (2,1 procent). Knap halvdelen af medlemmerne betaler ejendomsværdiskat og er altså boligejere.
  • 73 procent af FOAs medlemmer bor sammen med deres partner, og lidt under halvdelen har hjemmeboende børn.
  • Størstedelen af FOAs medlemmer er etniske danskere. Det gælder 89 procent af alle medlemmerne. 9,8 procent er indvandrere, og 1,2 procent er efterkommere.

Ovenstående bygger på en uddybende beskrivelse af FOAs medlemmer, som kan findes herunder.