Medlemstal fordelt på FOA-fagforeninger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og lokale fagforeninger pr. 31. august 2022.

Samlet antal medlemmer

FOA-fagforeninger i Region Hovedstaden

FOA-fagforeninger i Region Nordjylland

FOA-fagforeninger i Region Midtjylland

FOA-fagforeninger i Region Sjælland

FOA-fagforeninger i Region Syddanmark