Sådan får du indflydelse på FOA Kongres 2023

Før kongressen skriver FOA de forslag, som kongressen skal tage stilling til. For eksempel vedtægtsændringer, valg af forbundssekretærer og FOAs visioner og mål. 

 

Du kan få indflydelse på forslagene. Blandt andet laver vi et oplæg til visioner og mål, som FOA skal arbejde for i næste kongresperiode (2023-27).  

 

Oplægget til FOAs visioner og mål bliver skrevet hen over 2023, og der er mange muligheder undervejs for at få indflydelse på indholdet:

  • Medlemmer kunne give input i januar og februar 2023.  
  • Delegerede og sektorer gav input på forskellige møder i marts, april og maj 2023.  
  • På baggrund af de mange input vedtager FOAs hovedbestyrelse i august et åbent oplæg til visioner og mål. Udkastet udsendes som en del af det samlede kongresmateriale til de delegerede.  
  • Delegationer og sektorer opfordres til at komme med forslag til oplægget helt frem til og på selve kongressen. 

På selve kongressen kan du som delegeret også foreslå justeringer og ændringer til oplæggets forslag til visioner og mål for FOA.

Det er et nybrud i FOA, at vi i så høj grad holder debatten åben til det sidste. Den åbne tilgang skal give os flere aktuelle og skarpe ideer til, hvilke visioner og mål vi vil gå efter at føre ud i livet.