Borgmester: Jeg kan godt forstå, man bliver påvirket

Gladsaxes borgmester, Trine Græse, forstår godt, at forløbet på Møllegården har været en voldsom oplevelse for både de hjemsendte og Møllegårdens øvrige medarbejdere.

”Men i den situation, vi stod i, da historien kom frem, mener jeg ikke, vi kunne gøre så meget andet end at bede om at få det undersøgt”.

Sagen kom til at fylde meget på Facebook, hvor Gladsaxe Kommune valgte selv at fortælle om den efter offentliggørelsen af historien i Berlingske, og det strømmede ind med vrede og fordømmende kommentarer.

Advokatundersøgelsens konklusion blev ligeledes offentliggjort på Facebook, og også her dominerede de vrede kommentarer, selvom konklusionen var, at sagen var håndteret korrekt, og at der ikke var grundlag for afskedigelser.

”Jeg kan godt forstå, at man bliver påvirket, men det er jo vor tids svøbe, at sociale medier fungerer, som de gør”, siger borgmesteren, der ikke tror, det ville have nyttet noget at lukke for kommentarfeltet under kommunens opslag.

”Så finder kommentarerne bare andre veje og bliver måske endnu værre”, siger Trine Græse, der hæfter sig ved, at der også er kommet mange positive kommentarer.

”Der var heldigvis flere kommentarer fra pårørende, der skrev, at de slet ikke kunne genkende det billede, der blev tegnet af Møllegården”.