Tillykke med de 25 år

Formand Tina Græsteds leder i medlemsbladet medlemsbladet FOA SOSU nr. 1 2022

Her få måneder efter af fagbevægelsen fejrede sit 150-års jubilæum, har vi også jubilæum i vores egen fagforening.

Den 1. januar 1997 så FOA Social- og Sundhedsafdelingen dagens lys efter sammenlægning af afdelinger af Husligt Arbejder Forbund og Dansk Kommunal Arbejderforbund.

De nye social- og sundhedsuddannelser satte sit klare præg på afdelingens navn og var et vigtigt argument for den nye fagforening. Fusionen betød, at social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter kunne være organiseret sammen.

På de 25 år er der sket meget. Fagforeningen arbejder stadig for at sikre, at uddannelserne har det rigtige indhold. Og for at både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter får lov at bruge deres kompetencer og bliver anerkendt og honoreret for dem.

Det betyder ikke, at vi har glemt, at vi også har flere end 1.000 medlemmer, der er registreret som sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere og plejere, og som hver dag sætter deres kompetencer i spil i sundhedsvæsenet. Jeres løn- og arbejdsforhold kæmper vi naturligvis også for.

Der er desuden på de 25 år også kommet nye grupper til: Neurofysiologiassistenter, operationsteknikere, handicapledsagere, handicaphjælpere og mammografiassistenter.

Og vi har fået en stor gruppe kolleger og medlemmer, som er ansat i det private.

Dertil kommer selvfølgelig også alle vores ledermedlemmer med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og vores gruppe af undervisere på social- og sundhedsskolerne.

Internt i FOA SOSU har vi selvfølgelig styr på, hvem der kan hvad. Og selvom omverdenen desværre ofte har svært ved at skelne os fra hinanden, har man i stigende grad fået øjnene op for den forskel, I alle sammen og tilsammen gør ude på hospitalerne, i ældreplejen, i psykiatrien og alle de andre steder, hvor I sætter jeres faglighed i spil.

Så tak for jer og tillykke. Lad os gøre hinanden endnu stærkere i de næste 25 år.