Pas på med at sige op for at undgå fyring

Flere af de afskedigede aftenvagter i Brøndbyøster hjemmepleje fik godtgørelse for usaglig opsigelse, fordi ledelsen ikke kunne dokumentere anklagerne.

Fem af de aftenvagter, som blev opsagt eller bortvist i Brøndbyøster Hjemmepleje valgte selv at lægge deres opsigelse for ikke at få en fyring på CV’et.

Men fire af de øvrige fik med FOA SOSUs hjælp godtgørelse for usaglig opsigelse eller bortvisning.

Ifølge formand for FOA SOSU, Tina Græsted blev godtgørelserne blandt andet givet med baggrund i, at anklagerne ikke var dokumenteret, at retningslinjerne havde været tvetydige, og at ingen af medarbejderne tidligere havde fået hverken påtaler eller advarsler i deres personalesag.

” Når så mange medarbejdere alle sammen misforstår eller ikke følger ledelsens anvisninger, må det være ledelsen, der ikke har formidlet dem ordentligt I stedet for at løfte deres ansvar og lede medarbejderne i den ønskede retning skred ledelsen til ulovlig overvågning og afskedigelser på et uholdbart grundlag”, mener Tina Græsted.

Den dokumentation, ledelsen fremlagde for de omfattende overtrædelser af retningslinjerne blev i stort omfang gennemhullet af FOA SOSU, fortæller hun.

Blandt andet kunne fagforeningen påvise flere tilfælde, hvor ledelsens påstand om komme- og gåtider ikke stemte overens med logoplysningerne på den digitale nøgle (bekey), som medarbejderne lukkede sig ind til borgerne med.

FOA SOSUs afdækning resulterede i, at fire medarbejdere fik godtgørelse for uberettiget fyring, men ikke de fem medarbejdere, der selv lagde deres opsigelse.

”Medarbejderne handlede i panik, da de selv sagde op, og det er helt forståeligt. Når en myndighed farer frem på den måde, er man som medarbejder jo tilbøjelig til at tro, at arbejdsgiveren har retten på sin side. Det havde arbejdsgiveren så ikke, men fordi medarbejderne selv sagde op, har der for deres vedkommende desværre ikke været en sag, fagforeningen kunne gå ind i”, forklarer Tina Græsted.

”Sagen her viser helt klart, at man ikke skal lade sig presse til selv at lægge en opsigelse, før alle sten har været vendt”, mener hun.

Bange for negativ omtale

Kort før opsigelserne regnede ned over aftenvagterne i Brøndbyøster Hjemmepleje, havde hele landet i en TV-dokumentar været vidne til dokumentaren om den ydmygende behandling af ”Else”, en beboer på et plejecenter i Aarhus.

Tina Græsted gætter på, at sagen har gjort kommuner landet over bange for at havne i mediernes søgelys, men det undskylder på ingen måde behandlingen af medarbejderne i Brøndbyøster, mener hun.

”Som ledelse skal man naturligvis være tydelig og ikke slippe grebet. Men man skal ikke stramme det så meget, at man kvæler medarbejderne. Hvis tillid og ansvar afløses af rigid kontrol, rykker borgerne og deres behov i baggrunden. I Brøndbyøster kæmpede medarbejderne for borgerne. Ledelsen burde være gået forrest i den kamp i stedet for at se medarbejderne som modstandere”.