Hurra for tillidsrepræsentanten

Formand Tina Græsteds leder fra medlemsbladet FOA SOSU nr. 3, 2021

I 2005 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant på min daværende arbejdsplads.

Det gjorde jeg, fordi vi i personalegruppen var enige om, at hvis vi for alvor ville have indflydelse, skulle vi have en tillidsrepræsentant, der kunne tale vores sag.

FOA SOSUs tillidsrepræsentanter er alle sammen drevet af det samme, som jeg var: Ønsket om at gøre en forskel ved at søge indflydelse lokalt på arbejdspladsen.

I samtlige fagforeningens 18 kommuner, i regionen og i vores lille gruppe af statsansatte knokler 285 tillidsrepræsentanter for at sikre gode rammer og vilkår for deres kolleger.

Det burde arbejdsgiverne takke dem for. Tillidsrepræsentanternes indsats er nemlig med til at skabe fundamentet for en velfungerende arbejdsplads med engagerede medarbejdere, der trives til gavn for borgere og patienter.

Vores tillidsrepræsentanter er med andre ord guld værd for arbejdsgiverne.

Og de er i bogstavelig forstand også guld værd for kollegerne.

Tillidsrepræsentanterne henter nemlig tusindvis af kroner hjem til medlemmer via løntjek, forhandling af fratrædelsesaftaler, lokal løn og så videre.

Og så er der alt det, der ikke kan gøres op i kroner og øre, men er mindst lige så meget værd:

Hver dag er der tillidsrepræsentanter, der giver en uvurderlig hjælp til kolleger, der har brug for det. Kolleger, der er blevet syge, er havnet i en konflikt med arbejdsgiveren eller af andre grunde har behov for en at støtte sig til.

Vores tillidsrepræsentanter har frivilligt påtaget sig at gøre en ekstra indsats. En indsats, der har en enorm betydning for både den enkelte og for fællesskabet.

Det skal vi huske at sætte pris på.

Tak.