OK21: Digitale tillidsrepræsentanter

Teknologien måtte tages i brug, da FOA SOSUs offentligt ansatte tillidsrepræsentanter mødtes for at drøfte medlemmernes krav til nye overenskomster i 2021.

Corona eller ej går forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område i gang inden længe.

FOA SOSUs medlemmer har tilsammen indsendt godt 700 krav, og de kan af gode grunde ikke alle sammen slæbes til forhandlingsbordet.

Derfor deltog FOA SOSUs tillidsrepræsentanter fra henholdsvis det regionale og det kommunale område sidst i september i hver sin konference for at drøfte de indkomne krav.

Af indlysende årsager kunne konferencerne ikke som planlagt finde sted i en konferencesal, men måtte i stedet for afvikles digitalt.

God debat

Selvom både kaffen og frokosten manglede, hovedtelefonerne føltes mere og mere snærende, mange blev trætte i øjnene af at stirre på skærmen, og teknikken indimellem drillede, gik konferencerne over al forventning.

De nye digitale rammer gik ikke ud over tillidsrepræsentanternes lyst til at debattere. Tværtimod fik det nogen på banen, der måske ville have haft sværere ved at tage ordet i en stor sal, og en meget lang række krav blev endevendt i løbet af de to dage.

Det ligger fast, at et af FOAs hovedkrav er lønstigninger i kroner og ikke i procent. Procentvise lønstigninger vil altid gavne de højestlønnede mest og dermed øge uligheden, og der var fuld opbakning fra tillidsrepræsentanterne til, at FOA skal gå efter kroner og ikke procenter.

Bliver op ad bakke

I det hele taget fylder ønsker om mere i løn godt op i bunken af krav fra medlemmerne, ikke mindst på baggrund af den indsats, der bliver ydet i forreste række i kampen mod coronaen.

Men det bliver op ad bakke. Selv samme corona har betydet lønnedgang på det private arbejdsmarked, og det smitter af på det offentlige område.

Den reguleringsordning, der skal sikre, at offentligt ansatte ikke sakker bagud i forhold til private, virker nemlig også den anden vej. Derfor vil reguleringsordningen betyde, at stiger lønnen for meget for offentligt ansatte i forhold til det private arbejdsmarked, skal pengene betales tilbage igen.

Men heller ikke disse dystre udsigter lagde en dæmper på tillidsrepræsentanterne, der ikke lod til at ville lade selv en pandemi skygge for kampen for retfærdig løn og ordentlige arbejdsforhold.

Hovedbestyrelsen prioriterer

De indkomne krav var bundtet i temaer, eksempelvis løn, uddannelse, arbejdsmiljø, arbejdstid, seniorvilkår m.m.

Efter drøftelserne på konferencerne har deltagerne hver for sig i et spørgeskema udvalgt et antal krav inden for hvert tema. De krav, der har scoret flest stemmer, er dem, der er blevet båret videre til FOAs hovedbestyrelse.

Herefter har hovedbestyrelsen foretaget den endelige prioritering blandt kravene fra samtlige FOAs 38 afdelinger.

Alle er krav er blevet læst

Det er ikke alle de indkomne krav, der kan aftales via overenskomsterne. Noget aftales lokalt på arbejdspladsen eller i regionen/kommunen, mens andet reguleres af lovgivning.

Men alle medlemmernes krav er blevet læst af fagforeningens politiske ledelse og fordelt, hvor de hører til, så der kan blive fulgt op på dem.

Forhandlingerne om de nye overenskomster går i gang i januar, og medmindre forhandlingerne udløser en konflikt, skal de nye overenskomster træde i kraft den 1. april 2021.

    


 

Hvad synes deltagerne? 

Pooja Rani, SSA, 38 år Høje-Taastrup Kommune

 

Jeg synes, det gik rigtig fint med den digitale afvikling af konferencen. Selvom vi ikke sad sammen, kunne vi jo se dem, der talte. Vi havde forberedt os godt i Høje-Taastrups gruppe og talt om, hvilke krav vi syntes var vigtigst, men konferencen rykkede noget for mig. Der var et par af de krav, vi i forvejen var blevet enige om var gode, der viste sig at være mindre gode, da vi fik talt om dem i den større gruppe. Det nytter jo ikke noget, at en forbedring for nogle, forringer noget for andre.

Men jeg holdt fast i det meste og også i det, vi i gruppen var blevet enige om, var et af de vigtigste: En højere slutløn.

 

Heidi Andersen, 30 år, Gladsaxe Kommune

Jeg kunne godt lide formen med den digitale konference. Det fungerede rigtig godt. Jeg var i gruppe med Tina Græsted (formand, red.), og jeg foreslog hende, at TR-uddannelsen afvikles digitalt under corona i stedet for at blive sat på pause.

Der var en god snak under gruppearbejdet, hvor jeg selv tog ordet og argumenterede for, at et af de krav, der skal med videre, er at lørdagsarbejde sidestilles med arbejde på en søndag. Det var vi meget enige om i gruppen.

 

Lars Jacobsen, 53 år, Gentofte Hospital

Det gik fint med den digitale afvikling, men der går noget tabt, når man gerne vil se hinanden rigtigt i øjnene og hilse på dem, man ikke har set før. Det var nogle udmærkede drøftelser, men det rykkede ikke rigtigt ved det, jeg i forvejen havde prioriteret. For de medlemmer, jeg repræsenterer, er det først og fremmest løn, det handler om. Vi skal have generelle forbedringer på lønnen, men det er også et stort issue for os i regionen, at vi kommer op på den samme løn, som man får i kommunerne.