FOA SOSU nr. 4 2020

Læs medlemsbladet FOA SOSU nr. 4 2020

FOA SOSU nr. 4 2020 

Læs hele bladet her (e-pages/pdf)

Leder: Selvfølgelig skal vi kæmpe

OK21: Digitale tillidsrepræsentanter. Teknologien måtte tages i brug, da FOA SOSUs offentligt ansatte tillidsrepræsentanter mødtes for at drøfte medlemmernes krav til nye overenskomster i 2021.

Personlig træner i hjemmeplejen. I Københavns Kommune skal SOSU-personale i hjemmeplejen guide udvalgte borgere til målrettet styrketræning ved hjælp af et digitalt værktøj.

”Man får så meget igen”. En arbejdsdag eller -nat med narkomaner i det hektiske miljø omkring Kødbyen er hverdagskost for flere social- og sundhedsassistenter

Blev bedt om at betale 11 måneders løn tilbage. Havde Yasemin ikke fået hjælp af sin fagforening, kunne hun have stået med en nyfødt datter uden tag over hovedet.

Ikke flere ledige stillinger i aftenvagten. Ældrecentret Æblehaven har løst et problem med mangel på social- og sundhedsassistenter i aftenvagten. Men løsningen har ikke været uden problemer.

Plejeorlov gav tid til afsked og gensidig omsorg. Susanne Pingel mistede sin mand, men fik en sidste tid sammen med ham, som hun for evigt vil være taknemmelig for.

Fortæl, hvad du laver – ikke hvad du ikke laver. Hvis omgivelserne tror, at arbejdet på SOSU-området kun handler om nedre hygiejne, er det måske delvist faggruppens egen skyld?