78-årige Karin Pilmark træner med social- og sundhedshjælper Mie Lund to gange pr. uge i 20 minutter.
Foto: Vibeke Pilmark

Personlig træner i hjemmeplejen

I Københavns Kommune skal SOSU-personale i hjemmeplejen guide udvalgte borgere til målrettet styrketræning ved hjælp af et digitalt værktøj. I Ballerup har træningen gennem længere tid været en del af hverdagen i hjemmeplejen.

Det er aldrig for sent at styrketræne. Selv ældre over 90 år kan med målrettet styrketræning øge deres muskelstyrke markant og derved blive bedre til at klare hverdagens aktiviteter.

Det er baggrunden for, at borgere i Københavns Kommunes Hjemmepleje nu tilbydes målrettet styrketræning – med SOSU-personale som personlige trænere.

Træningen rulles først for alvor ud i hjemmeplejen efter nytår, men de første 100 medarbejdere har været på kursus, og 50 udvalgte borgere gik i september i gang med træningen.

Ifølge chefkonsulent i Københavns Kommune Maria Trangbæk Ahrensburg er man gået tidligere i gang for at se, om man kan indhente noget af det funktionstab, mange borgere har fået, fordi risikoen for at blive smittet med COVID-19 har sat begrænsninger for deres træning.

Træner to gange om ugen

Træningen foregår ved hjælp af det digitale værktøj Digirehab, der på en skærm viser SOSU-medarbejderen, hvordan træningen skal foregå.

SOSU-medarbejderen tester først den ældres fysik, og på baggrund af testen sammensætter programmet en række øvelser, som medarbejderen benytter i den målrettede træning af borgeren. Hver fjerde uge gentages testen, og træningsprogrammet bliver justeret. Det hele foregår digitalt på baggrund af de indsamlede data.

Styrketræningen foregår to gange om ugen i 20 minutter, og målet er, at borgeren efter 12 uger har fået et højere funktionsniveau og øget livskvalitet, så behovet for pleje udskydes. Desuden viser resultater fra andre kommuner, at borgere med kroniske lidelser har færre genindlæggelser.

Ifølge Maria Trangbæk Ahrensburg regner man med, at der vil blive visiteret 875 forløb pr. år, og at der i gennemsnit hele tiden vil være 220 borgere i gang i hjemmeplejen.

Giver en anden relation

Social- og sundhedshjælper Mie Lund er blandt de første i Københavns Kommunes hjemmepleje, der er blevet lært op i det digitale værktøj og har kastet sig ud i den nye opgave.  

Da FOA SOSU taler med hende, er hun to uger inde i et træningsforløb med to borgere.

”Det går rigtig fint”, fortæller hun. ”Det giver en anden relation til borgerne, og de synes, at det er sjovt, at vi laver noget sammen. Det giver noget fællesskab. Og så er det meget forfriskende at få nogle andre opgaver end dem, man er vant til”.

Mie Lund kan sagtens genkende, at corona-isolationen har haft nogle fysiske omkostninger for borgerne.

”En af mine borgere sagde selv, at hun kunne mærke, hvordan hun på bare få måneder har mistet muskelstyrke og fået sværere ved at rejse sig fra toilettet og fra sengen, fordi hun ikke har kunnet komme ud. Jeg tror, at det her vil være rigtig gavnligt”.

Klarede trapperne

I Ballerup Kommune har social- og sundhedspersonalet haft træning som en af deres arbejdsopgaver i et par år.

”Jeg arbejdede også rehabiliterende før og lod borgerne selv gøre så meget, som de overhovedet kunne, men det her er noget andet”, siger hjemmehjælper Anne-Lise Clausen, der har været med fra starten.

”Man kan nå meget længere, når det kun er træningen, man skal koncentrere sig om, og når man kan træne målrettet i 12 uger”, mener hun. 

”For eksempel havde jeg en borger, der ikke kunne gå ned ad sine trapper fra 2. sal. Efter at have trænet blev han så god, at han kunne komme med til barnedåb. Det er dejligt, når man kan se den slags fremskridt”.

”Andre opnår måske kun at kunne gå ud i køkkenet og smøre lidt mad selv eller hente avisen, men hvis man ikke har kunnet dét før, er det også stort”, siger Anne-Lise Clausen.

”Træningen er en dejlig opgave og en af dem, jeg er gladest for”.

Fastere baller

Konsulent i Digirehab Jakob Guldager har stået for uddannelsen af medarbejderne i København og Ballerup samt i flere andre kommuner landet over. Han oplever hver gang en stor entusiasme fra social- og sundhedspersonalets side, fortæller han.

”Man kan mærke, at de synes, det er en sjov tilføjelse til de opgaver, de ellers har. For de fleste er selve teknologien lige til at gå til, mens det kan være lidt sværere for dem, der ikke er vant til at bruge en Ipad. Men alle lærer det hurtigt”, siger Jakob Guldager og lover en sidegevinst:

”Den eneste bivirkning, vi nogensinde har fået rapporteret i forbindelse med træningen, er et kollektivt vægttab. Det er ikke en forudsætning, at medarbejderen selv udfører øvelserne, men det giver borgerne en ekstra motivation, når man gør det sammen, og så får man som medarbejder både fastere baller og strammere lår”.