Mangler I hænder på din arbejdsplads? Kontakt straks A-kassen!

Erfaringer viser, at FOA SOSUs A-kasse er lynhurtig, når ledige job skal matches med ledige hænder.

Flere timelønnede vikarer oplevede at blive opsagt under corona-nedlukningen for at undgå besøg af for mange forskellige mennesker i borgernes hjem.

I mange tilfælde lykkedes det dog FOA SOSUs A-kasse at få de opsagte tilbage i job næsten med det samme, fortæller leder af FOA SOSUs A-kasse Irena Novotny.

Det skyldes blandt andet, at fagforeningens tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har været opmærksomme på at give A-kassen besked, når der var ledige jobs på, fortæller hun.

Selvom ledigheden igen er på vej ned, efter at samfundet er blevet lukket op, appellerer Irena Novotny til, at man fortsat henvender sig til A-kassen, hvis man har kendskab til ledige job på sin arbejdsplads.

”Erfaringerne har vist, at vi hurtigt og målrettet har kunnet matche ledige medlemmer med ledige stillinger, ikke bare inden for SOSU-faget generelt, men i relation til konkrete områder”, siger Irena Novotny.

A-kasseforsøg

A-kassens indsats i jobformidlingen er øget i forbindelse med et forsøg, hvor en række A-kasser den 1. januar 2020 overtog en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job.

Selve forsøget blev sat på pause under nedlukningen, men jobformidlingen i FOA SOSUs A-kasse fortsatte ufortrødent, og Irena Novotny håber at få skruet endnu mere op for indsatsen.

”Forsøget giver ualmindelig god mening, for det er nu engang os, der kender medlemmerne og SOSU-arbejdsmarkedet bedst. Det er derfor os, der hurtigst kan hjælpe vores ledige medlemmer med at finde et job, samtidig med at vi hjælper vores medlemmer på arbejdspladserne med at få nye kolleger”.

 

Kontakt A-kassen på telefon 4697 2222 eller mail akasse-sosu@foa.dk