Et minus på 32.000 kroner

Mange tænker ikke på, at arbejdet på deltid går ud over størrelsen på deres pension.

Den gennemsnitlige faste arbejdstid for sosu-ansatte i ældreplejen er 27 timer. Fra kommunerne lyder det, at mange vil kunne få flere timer, hvis de selv ønsker det. Timer, der kan betyde rigtig mange penge på pensionsopsparingen.

FOA SOSU har undersøgt, i hvor høj grad medlemmerne tænker på, at det har konsekvenser for deres pension, når de vælger at arbejde på deltid.

I undersøgelsen svarer under halvdelen af de medvirkende deltidsansatte (43 procent), at de havde pensionens størrelse med i deres overvejelser, da de valgte at arbejde på deltid.

En fattigere pensionist

Et tænkt eksempel er ”Karina”, der er ansat som SOSU-medarbejder i 27 timer pr. uge, hvilket er det gennemsnitlige timetal for en SOSU-medarbejder i ældreplejen.

Hvis Karina havde valgt fuld tid i stedet for deltid, ville hun få 32.000 kroner mere om året i pension – eller godt 2.600 kroner mere pr. måned.

Karinas pension ved arbejdstid på 27 timer: 77.000 kroner pr. år

Karinas pension ved arbejdstid på fuld tid: 109.000 kroner pr. år

Beregningerne er foretaget af PenSam. Tallene er baseret på, at der indbetales et pensionsbidrag på 12,9 procent af den månedlige løn, fra Karina er 35 år, til hun går på pension som 72-årig.

 

Læs også artiklen "Kommunerne vil have flere medarbejdere på fuld tid"