Der bør tages mere hensyn til gravide

En arbejdsgiver har pligt at sørge for, at arbejdet ikke medfører en risiko for gravide blandt andet ved at udarbejde en lovpligtig APV. Men det sker langt fra altid

Gravide kvinder er i gennemsnit sygemeldt 48 dage under deres graviditet.

Det er dyrt for samfundet, og man kunne derfor måske tro, at arbejdsgivere gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at undgå de mange sygedage.

Graviditet er ikke en sygdom, men gravide kan være særligt udsatte for både fysisk og psykisk belastning. Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes en særlig APV (arbejdspladsvurdering), når en arbejdsgiver bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid.

Alligevel viser en ny undersøgelse blandt gravide, at kun 16 procent havde fået udarbejdet en APV.

Dumt og dyrt

Faktorer som højt arbejdstempo, stående/gående arbejde, tunge løft og skiftehold eller natarbejde har betydning for sygefraværet blandt gravide, og det vil ifølge forskerne bag undersøgelsen derfor have en positiv effekt, at der gennemføres en APV, så arbejdet kan tilrettelægges under hensyn til den gravide.

I FOA Social- og Sundhedsafdelingen er APV for gravide en del af handleplanen på arbejdsmiljøområdet i 2019, fortæller faglig sekretær Charlotte Von Mehren.

”Vores branche må siges at være en risiko-branche i forhold til fysisk belastning, når man er gravid. Det er derfor både dumt og dyrt, hvis man ikke tager hensyn og ender med at stå med en sygemeldt medarbejder”, mener hun.

Men kulturen på arbejdspladsen spiller også en væsentlig rolle, tilføjer Charlotte Von Mehren.

”Der er stor forskel på, hvor belastet man er af en graviditet. At man selv har kunnet køre på fuldt blus graviditeten igennem, betyder ikke nødvendigvis, at alle andre kan gøre det samme. Det er ikke kun ledelsen, men også kollegerne, der skal acceptere, at det kan være nødvendigt at tage skånehensyn i forbindelse med en graviditet”.

 


 


Fakta om APV

Ifølge loven skal der udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) på alle arbejdspladser med 1 eller flere ansatte, dvs. også ude i borgernes hjem. APV’en skal udarbejdes mindst hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer, fx ombygning, omorganisering, nedskæring eller indførelse af ny teknologi. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at APV’en bliver udarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne. Alle skal vide, hvor de kan finde den seneste APV og handleplan.

 


 

Gravid-APV

Når din arbejdsgiver får at vide, at du er gravid, skal han hun tage initiativ til, at der udarbejdes en APV med udgangspunkt i din graviditet.

APV’en skal danne udgangspunkt for en evt. handleplan.

En gravid-apv kan blandt andet indeholde følgende spørgsmål til dig:

 • Oplever du, at arbejdet er tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til mødetider, pauser m.m.?
 • Oplever du, at der på grund af din graviditet er fysiske udfordringer forbundet med dine arbejdsopgaver (løft over 12 kg, træk, skub smerter, kvalme e.l.)?
 • Kan arbejdet organiseres, så det tager hensyn til disse fysiske udfordringer?
 • Er der opgaver, du slet ikke kan varetage under graviditeten?
 • Har du den fornødne tid til at imødekomme de krav, der stilles til dig i dit arbejde?
 • Får du hjælp af dine kollegaer, når du har behov for det?
 • Er du god til at bede om hjælp, hvis du har behov for det?
 • Oplever du psykiske problemer ved dit arbejde? (stress, sårbarhed e.l.)
 • Kan arbejdet organiseres, så det tager hensyn til disse udfordringer?  

 

 


Gode råd til gravide

 • Din arbejdsgiver skal have besked om din graviditet senest tre måneder før termin, men jo tidligere du giver besked, jo tidligere kan der tages hensyn.

 • Fortæl din leder, hvordan du har det, og hvilke tanker du gør dig i forhold til at kunne holde til jobbet graviditeten igennem.

 • Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant eller kontakt fagforeningen, hvis du oplever, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til dine behov.

 • Lyt til din krop 

Råd og regler om graviditet og barsel: www.foa.dk/raad-regler/familieliv/gravid