Social- og sundhedsassistent Charlotte Rosendal er en af de 20 nye mentorer i Herlev.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Et lyttende øre til nye kolleger

Herlev Kommune har 20 social- og sundhedsmedarbejdere været på kursus for at få flere elever gennem uddannelsen og forbedre introduktionen af nyansatte.

Herlev Kommune kæmper som alle andre kommuner landet over for at skaffe uddannede hænder nok til pleje og omsorg.

Med en hurtigt voksende mangel på arbejdskraft er det ekstra ærgerligt, når elever falder fra, eller nyansatte søger væk igen. Derfor har kommunen nu taget konsekvensen og uddannet 20 mentorer, der særligt skal tage sig af, at elever og nyansatte falder godt til.

Mentorerne skal blandt andet træde til med faglig sparring, hvis der er noget, eleverne er i tvivl om. Nogle af de nye mentorer er også praktikvejledere, men de skal ikke være mentor for elever, som de samtidig er praktikvejledere for.

”Der kan være situationer, hvor man har brug for at tale med en fagperson, som ikke samtidig skal bedømme en”, forklarer centerchef for Omsorg og Sundhed, Christian Bartholdy.

Succeskriteriet for de nye mentorer er først og fremmest at mindske frafaldet blandt elever, men de har også en vigtig funktion i forhold til nyansatte og medarbejdere i virksomhedspraktik fra jobcenteret, fortæller Christian Bartholdy - ”dem vil vi jo også gerne holde på”, som han siger.

Glæder sig til ny rolle

En af de nye mentorer er Charlotte Rosendal, social- og sundhedsassistent på Herlevgård Center. Hun ser frem til den nye rolle.

”Vi har ikke altid været lige gode til at tage imod nye her i huset. Nu er vi to, der kan sørge for, at nye kolleger bliver taget godt imod den første dag, og som de ved, at de kan vende tilbage til, hvis noget bliver svært”, siger Charlotte Rosendal, der dog også kan se for sig, at hun kan få en rolle i forhold til mere garvede kolleger.

”Det kan indimellem være svært at tale med nogen, man er alt for tæt på, så jeg tror, det kan være godt at have en fra en anden afdeling, man kan gå til, hvis man for eksempel har haft en faglig diskussion med en kollega eller en lidt vanskelig kommunikation med en pårørende”. 

Skræddersyet kursus

Det er SOSU-skolen SOSU H i Herlev, der har skræddersyet uddannelsen til Herlev Kommune.

Underviser og fastholdelseskonsulent Kira Waltz Crillesen, der selv har en fortid som social- og sundhedsassistent, har i løbet af fem dage blandt andet undervist de kommende mentorer i konkrete redskaber til at stille spørgsmål og lytte uden at komme med alle svarene selv. Desuden er kursisterne blevet undervist i vigtigheden af at have fokus på, at mennesker lærer forskelligt, og hvordan man kan støtte op om et menneskes udvikling med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Centerchef Christian Bartholdy oplyser, at der i forbindelse med næste forhandling af lokal løn vil blive forhandlet et funktionstillæg til mentorerne.