Sælgers marked

Over hele landet er der mangel på sosu-medarbejdere, og særligt i kommunerne optrappes konkurrencen om den eftertragtede arbejdskraft.

Den seneste aftale om antallet af praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne betyder, at der fra næste år vil være mindst 6.000 praktikpladser til social- og sundhedsassistent-elever og 3.000 til elever på social- og sundhedshjælper-uddannelsen.

I en situation, hvor stort set alle kommuner skriger på begge faggrupper, lyder det forjættende med så mange pladser, men uddannelseschef i FOA SOSU, Troels Neiiendam, drypper ikke desto mindre lidt malurt i bægeret.

”De seneste år har man ikke været i nærheden af at kunne rekruttere tilstrækkeligt med elever, og så er det jo lige meget, at pladserne er der”, som han siger.

Utraditionelle metoder

Som det efterhånden er sagt og skrevet mange gange, er der ved at udvikle sig en katastrofal mangel på især social- og sundhedsassistenter, men også -hjælpere.

Kommunerne søger ofte forgæves og må i stadigt større omfang ty til ufaglærte og timelønnede vikarer for at få enderne til at nå sammen.

I Egedal Kommune, der ligger uden for FOA Social- og Sundhedsafdelingens område, men støder op til blandt andre Høje-Taastrup, Albertslund, Ballerup og Furesø kommuner, har man taget utraditionelle metoder i brug for at tiltrække medarbejdere.

I stedet for at være afhængig af løstansatte, eksterne vikarer, har kommunen fastansat indtil videre 14 distriktsansatte medarbejdere. De kan ligesom vikarerne blive sendt rundt i hele kommunen, men får fast månedsløn, pension og feriepenge og kan selv styre, om de vil arbejde mindre i den ene uge for så at arbejde mere i den næste inden for et 12-ugers rul, som de selv planlægger.

Teamleder Carsten Gaardboe, der har taget initiativ til den nye ansættelsesform, fortæller, at interessen både fra ansøgere og andre kommuner har været stor, og han er overbevist om, at ideen vil brede sig til andre kommuner.

Sker dét, kan Egedal risikere at blive indhentet af en nabokommune i den hårde konkurrence om medarbejdere, men det ser han ikke som et problem.

”En af grundene til, at jeg fandt på det her, var, at jeg havde en medarbejder, en dygtig social- og sundhedsassistent, der overvejede at blive ufaglært i en børnehave, fordi jeg ikke kunne honorere hendes ønsker vedrørende arbejdstid.  Medarbejderne må hellere ryge til nabokommunen end helt ud af faget”, mener han. 

Fuld løn under grundforløb

At alvoren er ved at gå op for kommunerne ses også på, at kommuner forsøger at tiltrække elever til sosu-uddannelserne ved at give mere fordelagtige vilkår.

Stadig flere kommuner videreuddanner social- og sundhedshjælpere på fuld løn, og nogle kommuner er også begyndt at tilbyde elever over 25 år løn i stedet for SU på grundforløbet.  

Faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen Charlotte Von Mehren forudser, at det vil brede sig.

”At give løn under grundforløbet koster ikke kommunerne ret meget, og de har i hvert fald slet ikke råd til at lade være”, mener hun.

Også initiativet fra Egedal hilser Charlotte Von Mehren velkommen, og hun opfordrer til, at sosu-medarbejdere i det hele taget udnytter, at de er en mildt sagt eftertragtet vare.

”Vi hører flere eksempler på, at nyansatte har kunnet forhandle sig til ekstra goder. Det kan være for eksempel færre weekendvagter, færre helligdage pr. år eller indflydelse på komme- og gå-tider. Et andet krav kunne være, om man vil afspadsere sine tillæg eller have dem udbetalt”.

Det er desuden Charlotte Von Mehrens fornemmelse, at det er blevet lettere at komme igennem med lønkrav ved nyansættelser.

”Men det kræver, at man husker at komme frem med dem ved ansættelsessamtalerne”, minder hun om.

 


 

Forgæves søgninger

Alene i 4. kvartal 2018 blev der i de 28 kommuner under RAR Hovedstaden (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) søgt forgæves 1.380 gange efter social- og sundhedsassistenter, og 620 gange efter social- og sundhedshjælpere.