Kryds for velfærd

Der er ikke kun brug for en ny regering – der er brug for en ny politik, der sætter fællesskabet og den fælles velfærd i højsædet, skriver formand Mari-Ann Petersen.

Uligheden i samfundet vokser, og det er nødvendigt med en helt ny politik. Skiftende regeringer har i årtier skåret den kollektive velfærd og øget uligheden i samfundet. En ulighed, og som rammer almindelige mennesker hele livet igennem.

Der er brug for at stemme for velfærd. Der er ikke kun brug for en ny regering – der er brug for en ny politik, der sætter fællesskabet og den fælles velfærd i højsædet.

Der er brug for en reel reform af sundhedsvæsnet, hvor der tilføres langt flere penge, og ikke bare en flytten rundt på opgaverne.  Der er brug for at skrotte budgetloven, som lægger de alt for snævre økonomiske rammer for kommunerne og regioner. Og der er brug for, at Velfærdsforliget fra 2006 opsiges. Dette politiske forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale er grundlaget for, at pensionsalderen stiger og stiger. Det er ikke særordninger med en ret for nogle til at gå fra et par år tidligere, der er brug for. Der er brug for en værdig pensionsalder for alle og for et arbejdsmarked, som alle kan holde til hele livet. Derfor skal Velfærdsforliget opsiges!

Fagforeningen anbefaler ikke at stemme på bestemte partier, men vi mener, der er brug for viden om, hvordan virkeligheden er:

Der kan ikke skæres mere i den offentlige sektor, hvis medarbejderne skal kunne holde til jobbet. Og der kan ikke skæres mere, hvis borgerne skal have den omsorg og pleje, vores medlemmer er uddannet til, og som der er så hårdt brug for. Kursen skal ændres, og der er brug for en helt ny politik.

Derfor har fagforeningen udarbejdet en række valgmaterialer med fakta om virkeligheden i kommuner og regioner, hvis den nuværende politik fortsættes.

Kig efter dem på din arbejdsplads, spørg politikerne om de vil arbejde for reel velfærd.

Giv velfærden en hånd, når du stemmer.